Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА velis-leather.com

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между “ВЕЛИС 2017” ЕООД (velis-leather.com) и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.velis-leather.com и поддомейните му (Сайт/ът) и използващи информационните и търговски услуги, предлагани от velis-leather.com (Услуги/те) на Сайта. За да получи възможност да използва Услугите на velis-leather.com, Потребителят извършва регистрация на Сайта, с което се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия..

“ВЕЛИС 2017” ЕООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: Добрич 9300, ж.к. Добротица, бл. 27, вх. Б, ап. 7, ет. 3 – вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 204836799, телефон за контакт 0884 884 334 и и-мейл адрес [email protected]

1. Условия за използване на Сайта на velis-leather.com

С извършването на регистрация на Сайта Потребителят потвърждава и декларира съгласието си със следното:

 • Информационните услуги на Сайта се предоставят “във вида, в който са публикувани”.
 • velis-leather.com не носи отговорност за точността на публикуваната информация.
 • velis-leather.com не носи отговорност и не се ангажира със срокове за доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, статусът на негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване / невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта.
 • velis-leather.com не носи отговорност в случай, че при използване на Сайта или материали от него за потебителя възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или загуба на информация, като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди са за сметка на Потребителя.
 • Възможно е параметрите (срок/начин на доставка и др.подобни) на направена поръчка чрез Оn-line системата да бъдат променени, като velis-leather.com се задължава да съобщи на Потребителя за направените промени на предоставения от него и-мейл и/ или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин, в срок най-късно до момента на изпращането на Потребителя на съобщението за доставка на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.
 • За да използва услугите на Сайта, Потребителят следва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание, като си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. velis-leather.com не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие на качеството на експлоатираното компютърно оборудване от Потребителя.
 • При регистрацията на Сайта Потребителят предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на продажбата, чрез попълване на всички задължителни полета на регистрационната форма.
 • velis-leather.com не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, като освен това има право да откаже по-нататъшен достъп на лицето до част или до всички услуги, предлагани на Сайта.

2. Авторски права и ограничения свързани с тях.

Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на Сайта за лични нужди с нестопанска цел при условие,  че не се нарушават авторските права на velis-leather.com или на трети лица,  свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите.

velis-leather.com си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между velis-leather.com и лицето публикуващо информацията.

3. Представяни стоки и услуги на Сайта.

Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи;

В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта.

Всички, посочени на сайта цени, са крайни и в български лева. velis-leather.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

4. Закупуване на стока и/или услуга от Сайта www.velis-leather.com

Потребителят има право да поръчва всички стоки, посочени в Сайта на velis-leather.com. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере модела и размера на стоките и количеството им и условията за плащане, според предложените на Сайта възможности.

По всяко време преди окончателното потвърждение на направената поръчка с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.

При извършване на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения със “ВЕЛИС 2017” ЕООД за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия, като направената поръчка се счита за утвърдена след получаване на потвърждение от страна на velis-leather.com, съдържащо всички гореизброени параметри и съгласно инструкциите, посочени в Сайта;

velis-leather.com има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, velis-leather.com има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи друго обещетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

5. Заплащане на закупени стоки и услуги

При заплащане в брой с наложен платеж на поръчаните и доставени стоки и услуги Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на velis-leather.com или на неговият представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчаната стока пълната й стойност съгласно потвърдената поръчка.

При плащане чрез виртуален ПОС терминал, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставяната стока съгласно потвърдената поръчка чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на плащането бъде потвърдена, velis-leather.com изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.

6. Доставка на закупени стоки

Стойността на доставка на закупената стока се поема от клиента.  При замяна за номер разходите по връщането им е за сметка на клиента. Срокът за доставката на територията на Р България на заявените с поръчка стоки, за които е получено плащане, до посочения от потребителя адрес е от 24 часа до 5 работни дни, а за чужбина до 15 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на velis-leather.com.

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. velis-leather.com си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.

Доставката на всички артикули в онлайн магазина се извършва до адрес на територията на Република България с куриерска фирма  Спиди АД и до офис с Еконт Експрес или Спиди АД. Доставката за чужбина е до 15 работни дни с BG Post на цена 10 евро.

При поръчка за покупка от онлайн магазина, в “Бележки към поръчката” потребителят има възможност да посочи удобен за него ден за доставка, като velis-leather.com съобразява доставката с предпочитанията на потребителя, за което същият е своевременно уведомен.

velis-leather.com може да поиска допълнително потвърждение от потребителя за направената поръчка, включително по телефон или електронна поща. В случай, че Потребителят откаже да предостави изисканата от velis-leather.com информация, отказът от предоставянето й води до автоматична отмяна на поръчката с или без допълнително уведомяване на Потребителя.

Цената на разходите за доставка се калкулира автоматично в стойността на поръчката и е посочена под информацията, публикувана за поръчвания артикул.

velis-leather.com не носи отговорност за забава на доставката поради независещи от velis-leather.com обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.

При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката,velis-leather.com не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.

При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, velis-leather.com се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.

Потребителят има право да поиска замяна на даден продукт като уведоми velis-leather.com за такова на тел 0884884334 или на имейл адрес [email protected]

Условие за замяна на продукт:

-до 14 дни от датата на поръчката, отличен търговски вид – без следи от носене, миризма от неправилно съхранение и други нарушения на цялостта на продукта

velis-leather.com си запазва правото да избира / променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

7. Отказ от закупена стока

За да упражни правото си на отказ Потребителят следва да уведоми писмено velis-leather.com за имената, адрес,  телефонен номер, факс или електронен адрес и за решението си /причина/ да се откаже от договора чрез приложения стандартен формуляр за отказ от закупената стока.


Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

До

“ВЕЛИС 2017” ЕООД
бул. 25-ти Септември, 49
Добрич 9300
и-мейл адрес [email protected]

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Поръчано на*/Получено на* …………………………………………………………………………….

– Име на потребителя/ите …………………………………………………………………………………..

– Адрес на потребителя/ите ………………………………………………………………………………..

– Подпис на потребителя/ите ………………………………………………………………………………

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата ………………………………………………………………………………………………………………

* Ненужното се зачертава.“


В случай, че потребителят се откаже от договора, velis-leather.com ще възстанови само сумата на върнатия продукт, като разходите по връщането му се поема от клиента не по-късно от 14 дни считано от датата, на която потребителят информира velis-leather.com за неговото решение за отказ от договора. velis-leather.com ще извърши възстановяването само по банкова сметка на клиента.

velis-leather.com има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Потребителят следва да изпрати на velis-leather.com или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни от датана на поръчката си.

Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на velis-leather.com преди изтичането на 14-дневния срок.

Потребителят следва да поеме преките разходи по връщане на стоката.

Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. velis-leather.com запазва правото си в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари да прецени дали да приеме върнатата стока.

Връщане на отказана в спазен срок поръчка /т.е. 14 дневен срок от датата на поръчката/ става единствено по банков път.

8. Други

velis-leather.com има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.

Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на Сайта се счита за уведомяване на потребителите за измененията. При използване на Сайта на velis-leather.com, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА velis-leather.com

С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА НА velis-leather.com, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ) И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

10. Авторско право и условия на ползване

Съдържанието на тази интернет страница е защитено от законите за интелектуалната собственост. Съдържанието е собственост на „ВЕЛИС 2017“ ЕООД.
Вие имате право да разглеждате съдържането само за нетърговски цели. Неразрешеното използване на съдържанието може да се тълкува като нарушение на законите за авторското право и други закони.
„ВЕЛИС 2017“ ЕООД не носи отговорност за щети от какъвто и да е характер, които са резултат от ползване или невъзможност за ползване на сайта или каквото и да е съдържание, услуги или материали, които са предоставени от този сайт или на него.

11. Линкове към други сайтове

Този сайт може да съдържа линкове към сайтове на трети лица. Тези линкове са предоставени единствено за ваше удобство и не представляват одобрение на „ВЕЛИС 2017“ ЕООД по отношение на съдържанието, което е поместено или предоставено от сайтовете на тези трети лица. Настоящият сайт не носи отговорност за съдържанието на сайтовете на трети лица, към които са дадени линкове; също така, настоящият сайт не разглежда, контролира или проследява материалите от сайтовете на трети лица, нито дава каквито и да е уверения относно съдържанието, точността или законността на материалите, съдържащи се в сайтовете на тези трети лица.

12. Политика на поверителност

„ВЕЛИС 2017“ ЕООД защитава поверителността на вашите лични данни. Политиката на поверителност описва начина, по който „ВЕЛИС 2017“ ЕООД управлява и използва личната информация, която получаваме във връзка с този сайт и как да се свържете с нас, ако имате въпроси относно използването на личните данни.
„ВЕЛИС 2017“ ЕООД събира и съхранява лични данни (като напр. имена, адреси, телефонни номера, имейл адреси и др.), които се използват за онлайн поръчка и регистрация в сайта. Събраните и съхранени лични данни могат да бъдат разкривани на трети лица, когато това се изисква по закон. Допълнително към посочените по-горе употреби, можем да използваме личната информация за управление на сайта и статистически анализ.
Можете по всяко време да поискате вашата информация да бъде променена или изтрита. „ВЕЛИС 2017“ ЕООД отговаря за обработката на вашите лични данни. Всички искания за промяна, изтриване или получаване на копия от тази информация следва да бъдат изпращани на „ВЕЛИС 2017“ ЕООД на адрес гр. Добрич – 9300, бул. 25-ти Септември, 49, с обозначението: „На вниманието на „ВЕЛИС 2017“ ЕООД, отговорник за личните данни”.

13. Бисквитки

„ВЕЛИС 2017“ ЕООД използва бисквитки с цел да оптимизира работата на интернет сайта. Ако желаете, можете да забраните бисквитките, но следва да имате предвид, че ако направите това, е възможно да не сте в състояние пълноценно да използвате някои от функциите на интернет сайта.
Интернет страницата използва системи за анализиране на поведението на посетителите чрез утвърдени онлайн услуги като Google Analytics. Информацията, която събираме, е обобщена и анонимна, като включва данни за операционна система, вид на браузър, Интернет доставчик и др. Тази информация е полезна за нас, за да разберем по-добре потребностите на потребителите на сайта.

14. Събиране на имейли

Събирането, съхраняването, обработването и използването на лични данни от потребителите на сайта се осъществява от “ВЕЛИС 2017” ЕООД.

Какви лични данни събираме от абонатите на нашия имейл бюлетина : имена и имейл. С Цел изпращането на имейли с полезно съдържание за актуални статии и изгодни оферти.

Имайте предвид, че можете да прекратите абонамента си за бюлетина по всяко време и без никакви разходи.

Ние се ангажираме да гарантираме, че вашите лични данни са защитена. За да предотвратим неоторизиран достъп или разкриване на информация, ние сме въвели подходящи физически, електронни и управленски процедури за защита на информацията, която събираме онлайн.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА velis-leather.com

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между “ВЕЛИС 2017” ЕООД (velis-leather.com) и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.velis-leather.com и поддомейните му (Сайт/ът) и използващи информационните и търговски услуги, предлагани от velis-leather.com (Услуги/те) на Сайта. За да получи възможност да използва Услугите на velis-leather.com, Потребителят извършва регистрация на Сайта, с което се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия..

“ВЕЛИС 2017” ЕООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: Добрич 9300, ж.к. Добротица, бл. 27, вх. Б, ап. 7, ет. 3 – вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 204836799, телефон за контакт 0884 884 334 и и-мейл адрес [email protected]

1. Условия за използване на Сайта на velis-leather.com

С извършването на регистрация на Сайта Потребителят потвърждава и декларира съгласието си със следното:

 • Информационните услуги на Сайта се предоставят “във вида, в който са публикувани”.
 • velis-leather.com не носи отговорност за точността на публикуваната информация.
 • velis-leather.com не носи отговорност и не се ангажира със срокове за доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, статусът на негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване / невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта.
 • velis-leather.com не носи отговорност в случай, че при използване на Сайта или материали от него за потебителя възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или загуба на информация, като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди са за сметка на Потребителя.
 • Възможно е параметрите (срок/начин на доставка и др.подобни) на направена поръчка чрез Оn-line системата да бъдат променени, като velis-leather.com се задължава да съобщи на Потребителя за направените промени на предоставения от него и-мейл и/ или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин, в срок най-късно до момента на изпращането на Потребителя на съобщението за доставка на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.
 • За да използва услугите на Сайта, Потребителят следва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание, като си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. velis-leather.com не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие на качеството на експлоатираното компютърно оборудване от Потребителя.
 • При регистрацията на Сайта Потребителят предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на продажбата, чрез попълване на всички задължителни полета на регистрационната форма.
 • velis-leather.com не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, като освен това има право да откаже по-нататъшен достъп на лицето до част или до всички услуги, предлагани на Сайта.

2. Авторски права и ограничения свързани с тях.

Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на Сайта за лични нужди с нестопанска цел при условие,  че не се нарушават авторските права на velis-leather.com или на трети лица,  свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите.

velis-leather.com си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между velis-leather.com и лицето публикуващо информацията.

3. Представяни стоки и услуги на Сайта.

Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи;

В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта.

Всички, посочени на сайта цени, са крайни и в български лева. velis-leather.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

4. Закупуване на стока и/или услуга от Сайта www.velis-leather.com

Потребителят има право да поръчва всички стоки, посочени в Сайта на velis-leather.com. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере модела и размера на стоките и количеството им и условията за плащане, според предложените на Сайта възможности.

По всяко време преди окончателното потвърждение на направената поръчка с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.

При извършване на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения със “ВЕЛИС 2017” ЕООД за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия, като направената поръчка се счита за утвърдена след получаване на потвърждение от страна на velis-leather.com, съдържащо всички гореизброени параметри и съгласно инструкциите, посочени в Сайта;

velis-leather.com има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, velis-leather.com има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи друго обещетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

5. Заплащане на закупени стоки и услуги

При заплащане в брой с наложен платеж на поръчаните и доставени стоки и услуги Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на velis-leather.com или на неговият представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчаната стока пълната й стойност съгласно потвърдената поръчка.

При плащане чрез виртуален ПОС терминал, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставяната стока съгласно потвърдената поръчка чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на плащането бъде потвърдена, velis-leather.com изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.

6. Доставка на закупени стоки

Стойността на доставка на закупената стока се поема от клиента.  При замяна за номер разходите по връщането им е за сметка на клиента. Срокът за доставката на територията на Р България на заявените с поръчка стоки, за които е получено плащане, до посочения от потребителя адрес е от 24 часа до 5 работни дни, а за чужбина до 15 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на velis-leather.com.

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. velis-leather.com си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.

Доставката на всички артикули в онлайн магазина се извършва до адрес на територията на Република България с куриерска фирма  Спиди АД и до офис с Еконт Експрес или Спиди АД. Доставката за чужбина е до 15 работни дни с BG Post на цена 10 евро.

При поръчка за покупка от онлайн магазина, в “Бележки към поръчката” потребителят има възможност да посочи удобен за него ден за доставка, като velis-leather.com съобразява доставката с предпочитанията на потребителя, за което същият е своевременно уведомен.

velis-leather.com може да поиска допълнително потвърждение от потребителя за направената поръчка, включително по телефон или електронна поща. В случай, че Потребителят откаже да предостави изисканата от velis-leather.com информация, отказът от предоставянето й води до автоматична отмяна на поръчката с или без допълнително уведомяване на Потребителя.

Цената на разходите за доставка се калкулира автоматично в стойността на поръчката и е посочена под информацията, публикувана за поръчвания артикул.

velis-leather.com не носи отговорност за забава на доставката поради независещи от velis-leather.com обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.

При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката,velis-leather.com не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.

При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, velis-leather.com се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.


velis-leather.com си запазва правото да избира / променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

7. Отказ от закупена стока

За да упражни правото си на отказ Потребителят следва да уведоми писмено velis-leather.com за имената, адрес,  телефонен номер, факс или електронен адрес и за решението си /причина/ да се откаже от договора чрез приложения стандартен формуляр за отказ от закупената стока.


Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

До

“ВЕЛИС 2017” ЕООД
бул. 25-ти Септември, 49
Добрич 9300
и-мейл адрес [email protected]

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Поръчано на*/Получено на* …………………………………………………………………………….

– Име на потребителя/ите …………………………………………………………………………………..

– Адрес на потребителя/ите ………………………………………………………………………………..

– Подпис на потребителя/ите ………………………………………………………………………………

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата ………………………………………………………………………………………………………………

* Ненужното се зачертава.“


В случай, че потребителят се откаже от договора, velis-leather.com ще възстанови само сумата на върнатия продукт, като разходите по връщането му се поема от клиента не по-късно от 14 дни считано от датата, на която потребителят информира velis-leather.com за неговото решение за отказ от договора. velis-leather.com ще извърши възстановяването само по банкова сметка на клиента.

velis-leather.com има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Потребителят следва да изпрати на velis-leather.com или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни от датана на поръчката си.

Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на velis-leather.com преди изтичането на 14-дневния срок.

Потребителят следва да поеме преките разходи по връщане на стоката.

Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. velis-leather.com запазва правото си в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари да прецени дали да приеме върнатата стока.

Връщане на отказана в спазен срок поръчка /т.е. 14 дневен срок от датата на поръчката/ става единствено по банков път.

8. Други

velis-leather.com има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.

Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на Сайта се счита за уведомяване на потребителите за измененията. При използване на Сайта на velis-leather.com, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА velis-leather.com

С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА НА velis-leather.com, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ) И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

10. Авторско право и условия на ползване

Съдържанието на тази интернет страница е защитено от законите за интелектуалната собственост. Съдържанието е собственост на „ВЕЛИС 2017“ ЕООД.
Вие имате право да разглеждате съдържането само за нетърговски цели. Неразрешеното използване на съдържанието може да се тълкува като нарушение на законите за авторското право и други закони.
„ВЕЛИС 2017“ ЕООД не носи отговорност за щети от какъвто и да е характер, които са резултат от ползване или невъзможност за ползване на сайта или каквото и да е съдържание, услуги или материали, които са предоставени от този сайт или на него.

11. Линкове към други сайтове

Този сайт може да съдържа линкове към сайтове на трети лица. Тези линкове са предоставени единствено за ваше удобство и не представляват одобрение на „ВЕЛИС 2017“ ЕООД по отношение на съдържанието, което е поместено или предоставено от сайтовете на тези трети лица. Настоящият сайт не носи отговорност за съдържанието на сайтовете на трети лица, към които са дадени линкове; също така, настоящият сайт не разглежда, контролира или проследява материалите от сайтовете на трети лица, нито дава каквито и да е уверения относно съдържанието, точността или законността на материалите, съдържащи се в сайтовете на тези трети лица.

12. Политика на поверителност

„ВЕЛИС 2017“ ЕООД защитава поверителността на вашите лични данни. Политиката на поверителност описва начина, по който „ВЕЛИС 2017“ ЕООД управлява и използва личната информация, която получаваме във връзка с този сайт и как да се свържете с нас, ако имате въпроси относно използването на личните данни.
„ВЕЛИС 2017“ ЕООД събира и съхранява лични данни (като напр. имена, адреси, телефонни номера, имейл адреси и др.), които се използват за онлайн поръчка и регистрация в сайта. Събраните и съхранени лични данни могат да бъдат разкривани на трети лица, когато това се изисква по закон. Допълнително към посочените по-горе употреби, можем да използваме личната информация за управление на сайта и статистически анализ.
Можете по всяко време да поискате вашата информация да бъде променена или изтрита. „ВЕЛИС 2017“ ЕООД отговаря за обработката на вашите лични данни. Всички искания за промяна, изтриване или получаване на копия от тази информация следва да бъдат изпращани на „ВЕЛИС 2017“ ЕООД на адрес гр. Добрич – 9300, бул. 25-ти Септември, 49, с обозначението: „На вниманието на „ВЕЛИС 2017“ ЕООД, отговорник за личните данни”.

13. Бисквитки

„ВЕЛИС 2017“ ЕООД използва бисквитки с цел да оптимизира работата на интернет сайта. Ако желаете, можете да забраните бисквитките, но следва да имате предвид, че ако направите това, е възможно да не сте в състояние пълноценно да използвате някои от функциите на интернет сайта.
Интернет страницата използва системи за анализиране на поведението на посетителите чрез утвърдени онлайн услуги като Google Analytics. Информацията, която събираме, е обобщена и анонимна, като включва данни за операционна система, вид на браузър, Интернет доставчик и др. Тази информация е полезна за нас, за да разберем по-добре потребностите на потребителите на сайта.

14. Събиране на имейли

Събирането, съхраняването, обработването и използването на лични данни от потребителите на сайта се осъществява от “ВЕЛИС 2017” ЕООД.

Какви лични данни събираме от абонатите на нашия имейл бюлетина : имена и имейл. С Цел изпращането на имейли с полезно съдържание за актуални статии и изгодни оферти.

Имайте предвид, че можете да прекратите абонамента си за бюлетина по всяко време и без никакви разходи.

Ние се ангажираме да гарантираме, че вашите лични данни са защитена. За да предотвратим неоторизиран достъп или разкриване на информация, ние сме въвели подходящи физически, електронни и управленски процедури за защита на информацията, която събираме онлайн.

Scroll to Top